HOME > 사업소개 > 토양오염 컨설팅  

토양오염 컨설팅

  

토양오염검사, 토양오염컨설팅, 토양정밀조사, 토양정화검증, 토양환경평가, 토양누출검사

  • 상호 : (주)금강엔비텍   주소 : 서울특별시 은평구 역말로9길 1 (대조동) 2층   대표 : 이성행   사업자등록번호: 111-81-27972
    Tel : 02-388-8166   Fax : 02-388-8167   E-Mail : kkenv@hanmail.net Copyright ⓒ KUMKANG ENVIRONMENT Co.,Ltd. all right reserved.